Menu

 

logoidea

Επαναστατική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από φοιτητές ΑΠΘ![Video]

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής: 
 Αναπόσπαστο στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών για τις κρατικές αποφάσεις που τους αφορούν, καθώς και η διαφανής προβολή όλων των σχετικών διαδικασιών. Από αυτήν την πεποίθηση προέκυψε η καθιέρωση του προγράμματος «Δι@ύγεια» σύμφωνα με το οποίο από 1η Οκτωβρίου 2010 καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση των νόμων, καθώς και των αποφάσεων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο. Η ενίσχυση της διαφάνειας στις κρατικές διαδικασίες μέσω της ανάρτησης των σχετικών πράξεων και αποφάσεων έχει διττή σημασία: Αφενός επιτρέπει σε όποιον αναζητά συγκεκριμένα έγγραφα να τα εντοπίσει μέσα από μια κεντρική πύλη αναζήτησης. Αφετέρου, κατά μία έννοια η σελίδα της Δι@ύγειας αποτελεί μια προβολή στον 21ο αιώνα και στους τεχνολογικούς ρυθμούς του, των βασικών δημοκρατικών αρχών: όλοι έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση να ενημερωθούν για τις αποφάσεις του κράτους και έτσι να αποτελέσουν πιο ενεργό κομμάτι του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή η ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης στο κράτος και κατά συνέπεια οδηγεί σε καλύτερη συνεργασία και αρμονική συμπόρευση πολιτών και κράτους.
 

Πιστεύοντας λοιπόν ότι πολιτικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως αυτή της Δι@ύγειας, που ενδυναμώνουν το θεσμό της δημοκρατίας, είναι ιδιαίτερης σημασίας, αποφασίσαμε να κινηθούμε σε παράλληλο δρόμο με την υλοποίηση της εφαρμογής Prisma. Το Prisma αποτελεί μία πύλη σε αποφάσεις σχετικές με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε σχέση με το σύστημα της Δι@ύγειας, το Prisma προσφέρει έναν ευκολότερο τρόπο εύρεσης των επιθυμητών αποφάσεων κάνοντας χρήση τεσσάρων τρόπων αναζήτησης. Ακόμη, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεωγραφικό προσδιορισμό και τη γεωγραφική συσχέτιση των αποφάσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα οπτικοποίησής τους στο χάρτη της Θεσσαλονίκης  αλλά και την εύρεση συγκεκριμένης απόφασης από τον ίδιο το χάρτη.
Το σύστημα Prisma αποτελείται από διαδικτυακής εφαρμογή και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Παρακάτω ακολουθεί μια περιληπτική περιγραφή της λειτουργικότητας των δύο αυτών υλοποιήσεων.
 
Η ομάδα
 
Φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
 
  Μανώλας Δημήτριος
 
  Μποντομητσίδης Σπυρίδων
 
  Μυλωνάκης Κωνσταντίνος
 
  Νικολής Οδυσσέας
 
  Φλώρος Δημήτριος
 
Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής ΔΠΘ
 
  Μυλωνάκη Φένια
 
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια
 
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 
  Πιτσιάνης Νίκος
 
Διαδικτυακή εφαρμογή
 
Κατά την είσοδο στη διαδικτυακή εφαρμογή, είναι εμφανείς οι δύο βασικές της λειτουργίες, αυτή της αναζήτησης και αυτή του χάρτη.
 
Λειτουργία αναζήτησης
 
Η συγκεκριμένη λειτουργία στοχεύει στην εύρεση μιας απόφασης με τον παραδοσιακό τρόπο της αναζήτησης. Σε πολλά από τα πεδία υπάρχει διαθέσιμη η λειτουργικότητα αυτόματης συμπλήρωσης: καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί γράμματα στο πεδίο αναζήτησης, εμφανίζονται όλες οι πιθανές επιλογές που ξεκινούν με τα εν λόγω γράμματα.
 
Επισημαίνεται ότι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα, έχουν τη δυνατότητα μετά την εύρεση μιας απόφασης, να προσθέσουν σε αυτήν ένα γεωγραφικό προσδιορισμό – είτε επιλέγοντας από τα ήδη υπάρχοντα σημεία ενδιαφέροντος, είτε δημιουργώντας ένα νέο.
 
Με χρήση τεσσάρων κουμπιών, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο αναζήτησης ανάμεσα στους παρακάτω:
 
Αναζήτηση ΑΔΑ
Η πρώτη αυτή κατηγορία απευθύνεται σε χρήστες που γνωρίζουν ακριβώς τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και θέλουν να βρουν απευθείας συγκεκριμένες αποφάσεις και τα σχετικά χαρακτηριστικά αυτών (pdf, θέμα, τελικός υπογράφων, σχετικές αποφάσεις κ.α.).
 
Ειδική αναζήτηση
Η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια εξειδικευμένη αναζήτηση αλλά δεν γνωρίζουν τον ΑΔΑ. Αντ’ αυτού γνωρίζουν αρκετές πληροφορίες για την απόφαση όπως αριθμό πρωτοκόλλου, τον οργανισμό με τον οποίο σχετίζεται η απόφαση ή την αντίστοιχη μονάδα του, ποιος την υπέγραψε κ.α.
 
Γενική αναζήτηση
Η τρίτη κατηγορία είναι αρκετά γενική και απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι αναζητούν αποφάσεις βασισμένοι σε φράσεις και σε γενικότερα θέματα που αφορούν τις αποφάσεις. Γι’ αυτό και τα πεδία αναζήτησης είναι θέμα, τύπος, και θεματική ενότητα μιας απόφασης. Έτσι ένας χρήστης που δεν έχει εξειδικευμένη γνώση για τις κυβερνητικές αποφάσεις έχει την επιλογή για μια πιο γενική αναζήτηση βασισμένη σε γενικότερες έννοιες. Τα αποτελέσματα αυτού του τρόπου αναζήτησης μπορεί να είναι λιγότερο συγκεκριμένα από των άλλων καθώς στοχεύουν σε ένα γενικότερο εννοιολογικό πλαίσιο.
 
Πλήρης αναζήτηση
Η τέταρτη κατηγορία αναζήτησης διαθέτει ως πεδία όλα τα στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν μια απόφαση και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε δυνατό συνδυασμό στοιχείων για αναζήτηση.
 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προβολής παρόμοιων αποφάσεων, ώστε ο χρήστης να εντοπίζει και να ενημερώνεται άμεσα και εύκολα για άλλες αποφάσεις που έχουν παρόμοιο θέμα.
 
Λειτουργία χάρτη
 
Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην προβολή ενός χάρτη της Θεσσαλονίκης στο κάτω μέρος της διαδικτυακής εφαρμογής. Πρόκειται στην ουσία για έναν χάρτη Google Maps στον οποίον προσδιορίζονται γεωγραφικά οι διάφορες αποφάσεις ως προς τα σημεία ενδιαφέροντος με τα οποία σχετίζονται. Ο χρήστης επιλέγοντας ένα σημάδι στο χάρτη βλέπει το όνομα του συγκεκριμένου σημείου ενδιαφέροντος και στη συνέχεια - πατώντας στο όνομα - μπορεί να δει τις αποφάσεις που σχετίζονται με το εν λόγω σημείο.
Η συγκεκριμένη λειτουργία αναπτύχθηκε ως ένας εύκολος και φιλικός προς το χρήστη τρόπος, για να ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν γύρω του. Χρησιμοποιώντας την, ένας πολίτης μπορεί να έχει εποπτεία των αποφάσεων που αφορούν τη γειτονιά του και που έχουν, κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή και την καθημερινότητά του.
Θεωρούμε ότι πέρα από την όποια διευκόλυνση, η παρουσίαση των αποφάσεων με το συγκεκριμένο τρόπο γεωγραφικού προσδιορισμού μπορεί, συν τοις άλλοις, να κεντρίσει το ενδιαφέρον των πολιτών ώστε αυθόρμητα να οδηγηθούν στην περαιτέρω ενασχόληση και ενημέρωση για ζητήματα που τους αφορούν.
 
Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου
 
Όπως αναφέρθηκε, εκτός της διαδικτυακής εφαρμογής (που είναι φυσικά προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο), υλοποιήθηκε και συνοδευτική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου λειτουργικού συστήματος Android. Η εφαρμογή Android σε ένα βαθμό προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα με τη διαδικτυακή εφαρμογή, παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Επιτρέπει, ακόμα, την προσθήκη γεωγραφικού προσδιορισμού (είτε επιλέγοντας από τα ήδη υπάρχοντα σημεία ενδιαφέροντος είτε ορίζοντας ένα νέο), όπως και η διαδικτυακή εφαρμογή. Λόγω όμως του ότι προορίζεται για χρήση «εν κινήσει», καταλήγει να παρέχει μια ιδιαίτερη λειτουργικότητα που περιγράφεται στη συνέχεια.
 
Εμφάνιση κοντινών αποφάσεων
 
Αποφασίστηκε να γίνει αξιοποίηση των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού που βρίσκονται στα περισσότερα σύγχρονα τηλέφωνα ώστε να παρέχεται στους πολίτες μια περαιτέρω διευκόλυνση. Η εφαρμογή έτσι, είναι σε θέση να εντοπίσει την τοποθεσία του χρήστη και να του εμφανίσει αποφάσεις που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος σε μια προκαθορισμένη ακτίνα γύρω από αυτόν. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Καθιστά τις κυβερνητικές αποφάσεις πλήρως συσχετιζόμενες με τη ζωή των πολιτών, καθώς οι χρήστες μπορούν να βρίσκονται μπροστά σε σημείο ενδιαφέροντος και να ανατρέχουν, εύκολα και γρήγορα, σε σχετικές αποφάσεις.
 
API (Application Programming Interface)
 
API ή αλλιώς προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογής είναι ένα σύνολο λειτουργιών το οποίο επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που υποστηρίζει και παράγει η εφαρμογή Prisma. Πιο συγκεκριμένα, η διεπαφή δέχεται αιτήματα και απαντά επιστρέφοντας τα δεδομένα σε μορφή εύκολα διαχειρίσιμη από υπολογιστές. Η διεπαφή κατασκευάστηκε για την υποστήριξη της εφαρμογής Android Prisma γι’ αυτό και είναι πιθανό να μην εξυπηρετεί βέλτιστα όλες τις εφαρμογές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγει η εφαρμογή Prisma. Στο μέλλον θα σχεδιαστεί ένα API το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί απλά και εύκολα ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Η εφαρμογή Prisma Web App υλοποιήθηκε με χρήση Groovy - Grails. Επιπλέον, υλοποιήθηκε εφαρμογή Android για την διευκόλυνση των χρηστών κινητών smartphone.

Για τη βάση χρησιμοποιήθηκε MySQL και ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας βασίστηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής:

  • Αναλυτική περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών και των χρηστών
  • Ανάλυση SWOT - Μελλοντικές επεκτάσεις
  • Οδηγίες - Σενάρια χρήσης

Οδηγίες Εγκατάστασης Εφαρμογής Android

  1. Στην αρχική σελίδα του Prisma Web App επιλέξτε το εικονίδιο Android
  2. Λήψη του αρχείου εγκατάστασης της εφαρμογής .apk
  3. Για την εγκατάσταση πρέπει να γίνει αποδοχή 'Άγνωστων Πηγών' από τις ρυθμίσεις του κινητού

Χρήστες της εφαρμογής Prisma.

Κατηγορία τελικών χρηστών

Guest user - Basic user

Κατηγορία χρηστών διαχείρισης

Administrator - Municipality user - Geo Supervisor

Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής: 
Άδεια: 
GNU General Public License (GPL) 3.0
Άρρητος

Εγώ, ο Άρρητος.

Ιστότοπος: arriton.gr
  • Δεν βρέθηκαν σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

0
τους όρους και τις συνθήκες.
επιστροφή στην κορυφή
arriton2
© 2013, arriton.gr